background

SIEM

SIEM

SIEM –  (Security Information and Event Management – Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi )

SIEM, veri toplayıcı, arama ve raporlama sistemidir. Sistem Yöneticilerinin tek bir ekrandan mevcut system ve network ile ilgili tüm logları tek ekran üzerinden takip  etmesine yardımcı olur.

  • Temel Güvenlik İzleme
  • Gelişmiş Tehdit Algılama
  • Adli Bilişim ve Olay Müdahalesi
  • Günlük Toplama
  • Normalleştirme
  • Bildirimler ve Uyarılar
  • Güvenlik Olayı Tespiti
  • Tehdit Yanıtı İş Akışı