background

Penetrasyon Testi

PENETRASYON TESTİ

Penetrasyon Testi, kötü amaçlı bir saldırganın içeriden ya da dışarıdan sistemlere verebileceği zararı önceden görebilmek ve zayıflıklar için tedbir alabilmek amaçlı planlanmış bir saldırı simülasyonudur.

  • Kurumların güvenlik politikalarının ve kontrollerinin verimliliğinin test edilmesi ve denetlenmesi
  • Zafiyet taraması (İç ve Dış Network)
  • Standartlara uyumluluğun test edilmesi.
  • Kurumların güvenlik kapasitelerinin belirlenmesi
  • Güvenlik duvarı, yönlendirici ve web sunucuları gibi ağ güvenlik cihazlarının verimliliğini değerlendirmek
  • Gelecek saldırı, sızma ve istismar girişimlerini önlemek için alınabilecek aksiyonları belirleyen kapsamlı bir plan sunmak
  • Mevcut yazılım-donanım veya ağ altyapısının bir değişiklik veya sürüm yükseltmeye ihtiyacı olup olmadığını belirlemek
about